Schutterij St. Petrus en Paulus Susteren

Bondschuttersfeest Montfort

Eerste schuttersfeest  te Montfort.   7 mei jl was het dan zover na afgelopen jaar de hoogst haalbare prijs van het seizoen behaald te hebben, nl kampioen over het gehele seizoen stond het eerste schuttersfeest alweer voor de deur. Montfort was dit jaar aan de beurt om het eerste feest te organiseren.
Wederom waren de weergoden ons goed gezind want we mochten van prachtig weer genieten. 
Voor een flink aantal van ons zou dit hun eerste schuttersfeest worden. Zo’n eerste feest is natuurlijk ook altijd weer spannend in de zin van hoe kom je na de eerste beoordelingen en schietwedstrijd op het einde van de dag uit de bus.
  Na het binnen trekken en de optocht was het op de wei tijd om onze wedstrijd onderdelen af te werken.
Hierbij was het vermeldenswaardig dat we bij de schietwedstrijd met opschieten, maar 1x een punt lieten staan van de 39 personen die schoten.
Verder werden alle individuele onderdelen de muziek en exercitie afgewerkt.
  Aan het einde van de dag volgde de prijsuitreiking en waren dit de prijzen die omgeroepen werden.   Beste binnenkomst:​    3e Beste defilé:​​​3e Beste commandant:​    2e Beste tamboermajoor:​4e Beste vaandeldrager: ​4e Beste marketentstergroep:​5e Exercitie:​​​1e met 3375 ptn Muziekwedstrijd:   ​2e div  170,t ptn 1e prijs met promotie.   Door de solisten werden in de 4e divsie door Roselien en Anne mooie 1e prijzen behaald.
Tevens behaalde Dylan in de jeugd divisie het hoogst aantal punten.
  Het kavelen voor het schieten verliep niet geheel vlekkeloos, maar er was toch een 1e prijs voor het C-zestal en een 5e prijs voor een ander C-zestal. Als gehele vereniging eindigden we op een 4e plek met 0.01 punt achterstand op  nummer 3.  
  De schutterij St. Willibrordus uit Obbicht ging met de 1edagbeker van het seizoen aan de haal wij wensen hen van harte proficiat hiermee.
  We mogen als vereniging terug kijken op een geslaagd 1eschutterfeest waarbij we ons in de top hebben kunnen handhaven.